World Cup 2022

World Cup 2022 diễn ra tại Qatar và đã kết thúc vào ngày 18/12/2022.

Quán quân: đội tuyển Agrentina

Á quân: đội tuyển Pháp

Hạng 3: đội tuyển Croatia